lao che - dzieciom

Ogólna ocena: 2,5

Gatunek: Crossover

Najnowszy album polskiego zespołu.
Muzyka łącząca wiele gatunków.
Mało urozmaicone, mało interesujące kompozycje.
W tekstach Lao Che często balansowało na granicy infantylności. Tym razem granica ta została przekroczona.
Niewiele lepiej wypadają instrumenty. Elektronika została niemal wyeliminowana, ważną rolę odgrywają instrumenty dęte.
Słabiutki album bardzo dobrego zespołu.


Translation by Google Translate:
The latest album of the Polish band.
Music combining many genres.
Little varied, uninteresting compositions.
In the lyrics Lao Che often balanced on the border of childishness. This time limit has been exceeded.
Instruments are just little bit better. Electronics has been almost eliminated, brass instruments play an important role.
Weak album of the very good band.

Advertisements