kękę nowe rzeczy

Ogólna ocena: 2,5

Gatunek: Hip-hop

Najnowsze wydawnictwo rapera z Radomia.
Hip-hop.
Raper odwołuje się do osobistego doświadczenia alkoholizmu oraz prezentuje polityczne poglądy, które łączą patriotyzm, niechęć do Rosji i Putina, sprzeciw wobec “międzynarodowego lewactwa”, i przede wszystkim przywiązanie do idei self made man.
Kiepski rap, przeciętna warstwa instrumentalna.
Raper ewidentnie bazuje na naturalności i przekazie – niestety wiele banalnych momentów sprawia, iż przekaz ten jest ośmieszony. Tak czy siak “Nowe rzeczy” popularnością pobiły komercyjny debiut.


Translation by Google Translate:
The latest release by the rapper from Radom, Poland.
Hip-hop music.
The rapper refers to the personal experience of alcoholism and presents political views that combine patriotism, aversion to Russia and Putin, opposition to the “international left”, and above all, commitment to a self made man idea.
Bad rap, instrumental layer average.
The music clearly based on naturalness and messsage – unfortunately many banal moments makes this message ridiculous. Anyway, “New things” beat popularity of his commercial debut.