THE VACCINES – ENGLISH GRAFFITI

The_Vaccines_English_Graffiti_Album_Cover

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Indie rock

Najnowszy album angielskiego zespołu.
Muzyka indie rockowa.
Nieoryginalne, dobre kompozycje.
Nieoryginalny, przyzwoity wokal, dobre instrumenty.
Jedynym przebłyskiem nowatorstwa jest oryginalne brzmienie.
Niestety zespół jest kopią innych indie rockowych zespołów i przez to będzie trudno wybić się ponad przeciętność.


Translation by Google Translate:
British band’s latest album.
Indie rock music.
Non-genuine, good compositions.
Unoriginal, decent vocals, good instruments.
The only glimmer of innovation is the original sound.
Unfortunately, the band is a copy of other indie rock bands and therefore it will be difficult for them to rise above mediocrity.

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s