twenty one pilot Blurryface_album_cover

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Indie pop Indietronica

Zespół z Ohio najwyraźniej postanowił wydawać albumy co dwa lata.
Muzycy chcieli spróbować wszystkiego: elektroniki, folku, reggae, indie, niestety nie udało się tego dobrze połączyć.
Urozmaicone, przeważnie przeciętne kompozycje.
Przeciętny wokal, przeciętne instrumenty.
Trzeba przyznać, że w mainstreamie dawno nie było tak urozmaiconego albumu. Niestety brak spójności nie został wynagrodzony przebojami.


Translation by Google Translate:
A band from Ohio apparently decided to issue albums every two years.
The musicians wanted to try everything: electronics, folk, reggae, indie, unfortunately, they have failed to combine it well.
Varied, mostly mediocre compositions.
The average vocals, mediocre instruments.
One must admit that there was no so varied album for long time. Unfortunately, the lack of consistency has not been rewarded with hits.

Advertisements