Nate_Ruess Grand_Romantic_by_

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Pop Indie pop

Wykorzystując zawieszenie działalności fun. amerykański wokalista wydał debiutancki solowy krążek.
Muzyka popowa.
Nieoryginalne, nieurozmaicone kompozycje.
Ruess zdaje sobie sprawę, że jego atutem jest głośne śpiewanie i w ten sposób śpiewa przez zdecydowaną większość czasu. Nieustanne forte jest niestety torturą. Próby cichego śpiewania są śmieszne i kończą się głupiutkimi utworami (“You Light My Fire”, “Moment”). Tym samym koło się zamyka.
Największym osiągnięciem piosenkarza było namówienie Becka do wspólnego wykonania jednej z piosenek.
Nieudany debiut, fatalny brak wyczucia.


Translation by Google Translate:
Using the hiatus of the fun. American singer released his debut solo album.
Pop music.
Aftermarket non varied compositions.
Ruess realizes that his strength is singing loud and in this way he sings by the vast majority of the time. The constant forte is unfortunately a torture. Trying to quiet singing is ridiculous and end with silly songs (“You Light My Fire”, “Moment”). Thus, the circle closes.
The greatest achievement was to persuade Beck for the joint performance of one of the songs.
Unsuccessful debut, a terrible lack of sense.

Advertisements