TheWeatherStation-Loyalty-cover-web

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Folk

Najnowszy album zespołu z Toronto.
Akustyczny folk.
Spokojne, powolne, niezłe, nieurozmaicone kompozycje.
Czysty, dobry, nieoryginalny wokal.
Warstwę instrumentalną budują akustyczne gitary.
Zespół gra dobrze, niestety brak urozmaicenia sprawia, iż jest to nużący album.


Translation by Google Translate:
The latest album of the band from Toronto.
Acoustic folk.
Quiet, slow, not bad, not varied compositions.
Clean, good, unoriginal vocals.
Instrumental layer is built by acoustic guitars.
The band is playing well, but the lack of variety makes it a tedious album.

Advertisements