R5_-_Sometime_Last_Night

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Pop rock

Najnowszy album zespołu z LA, który swoje pierwsze światowe tour rozpoczął przed dwoma laty w Warszawie.
Pop rock.
Krótkie, proste, przyzwoite, energetyczne kompozycje.
Nieoryginalny, dobry wokal.
Porządne instrumenty.
Porządny pop rock, zero nowatorstwa, ale słucha się tego bezboleśnie.


Translation by Google Translate:
The latest album of the band from LA, which started their first world tour two years ago in Warsaw.
Pop rock.
Short, simple, decent, energetic compositions.
Unoriginal, good vocals.
Decent instruments.
A decent pop rock, no innovation, but you listen to this painlessly.

Advertisements