foals What_went_down_cover

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Indie rock

Nowy album zespołu z Oxfordu.
Indie rock, w porównaniu do poprzednich albumów wyraźnie więcej rocka.
Dobre kompozycje, choć zabrakło przebojów.
Dobry, charakterystyczny wokal.
Bardzo porządne instrumenty.
Kolejny dobry album w karierze Brytyjczyków, niestety po raz kolejny nie bardzo dobry. Tym razem zabrakło spójności i sprecyzowania celu zmiany stylistycznej.


Translation by Google Translate:
The new album of the band from Oxford.
Indie rock, compared to previous albums clearly there is more rock.
Good compositions, but no big hits.
Good, distinctive vocals.
Very decent instruments.
Another good album in the career of the British, but once again not a very good one. This time lacked consistency and clarification of the goal of the change of style.

Advertisements