RobThomas_2015AlbumCover

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Pop

Najnowszy album wokalisty Matchbox Twenty.
Prostacki pop.
Mało urozmaicone, proste, kiepskie kompozycje.
Przeciętny wokal.
Słabe instrumenty.
Przeciętny album.


Translation by Google Translate:
The latest album of the singer of Matchbox Twenty.
Coarse pop.
Few varied, simple, poor compositions.
Average vocals.
Poor instruments.
The average album.

Advertisements