PIL_What_the_World_Needs_Now.

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Post-punk

Dziesiąty album brytyjskiego zespołu, na którego czele stoi były wokalista Sex Pistols, Johnny Rotten.
Bez zaskoczenia: post-punk.
Przyzwoite, urozmaicone kompozycje.
Charakterystyczny wokal.
Dobre instrumenty, zwłaszcza pyszny, pulsujący bas.
Nie jest to słaby album ale nie daje też wielu powodów do zadowolenia.


Translation by Google Translate:
The tenth album of the British band, leaded by former Sex Pistols singer Johnny Rotten.
Without surprise: post-punk.
Decent, varied compositions.
The distinctive vocals.
Good instruments, especially delicious, pulsating bass.
It is not a bad album, but it does not give too many reasons to be satisfied either.

Advertisements