cody-simpson-free-album-cover

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Pop

Kolejna po Miley Cyrus gwiazdka, która zdecydowała się na niezależny album.
Akustyczny pop.
Miłe, nieoryginalne, nieurozmaicone kompozycje.
Wokal i instrumenty nie wyróżniają się.
Sympatyczny album, ale nie zmienia to faktu, że Cody SImpson nie wybił się ponad przeciętność.


Translation by Google Translate:
Another, next to Miley Cyrus star that decided on an independent album.
Acoustic pop.
Nice, unoriginal, not varied compositions.
Vocals and instruments do not stand out.
Nice album, but it does not change the fact that Cody Simpson had not risen above mediocrity.

Advertisements