OUGHT – SUN COMING DOWN

ought sun coming down

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Post-punk
Eksperymentalna Lo-fi

Najnowszy album zespołu z Montrealu.
Przeważa post-punk, w porównaniu do debiutu więcej eksperymentów.
Urozmaicone, oryginalne kompozycje utrzymane w konwecji lo-fi.
Charakterystyczny, nadal rozgorączkowany, choć nieco bardziej wyważony wokal.
Bardzo dobre instrumenty.
Po dobrym, nierównym debiucie zespół nagrał kolejny dobry, nierówny album. Znakomite utwory (“Beautiful Blue Sky”) przeplatają się z niezrozumiałymi improwizacjami. Tym co odróżnia ten album od debiutu jest dojrzałość słyszalna na każdym kroku.


Translation by Google Translate:
The latest album of the band from Montreal.
The prevailing post-punk, compared to debut there are more experiments.
Varied, original compositions kept in the convention of lo-fi.
Characteristic, still feverish, though somewhat more balanced vocals.
Very good instruments.
After a good, uneven debut, the band recorded another good, uneven album. Excellent songs (“Beautiful Blue Sky”) alternate with incomprehensible improvisations. What distinguishes this album from the debut is the maturity which can be heard at every single moment.

Advertisements

One thought on “OUGHT – SUN COMING DOWN

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s