ought sun coming down

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Post-punk
Eksperymentalna Lo-fi

Najnowszy album zespołu z Montrealu.
Przeważa post-punk, w porównaniu do debiutu więcej eksperymentów.
Urozmaicone, oryginalne kompozycje utrzymane w konwecji lo-fi.
Charakterystyczny, nadal rozgorączkowany, choć nieco bardziej wyważony wokal.
Bardzo dobre instrumenty.
Po dobrym, nierównym debiucie zespół nagrał kolejny dobry, nierówny album. Znakomite utwory (“Beautiful Blue Sky”) przeplatają się z niezrozumiałymi improwizacjami. Tym co odróżnia ten album od debiutu jest dojrzałość słyszalna na każdym kroku.


Translation by Google Translate:
The latest album of the band from Montreal.
The prevailing post-punk, compared to debut there are more experiments.
Varied, original compositions kept in the convention of lo-fi.
Characteristic, still feverish, though somewhat more balanced vocals.
Very good instruments.
After a good, uneven debut, the band recorded another good, uneven album. Excellent songs (“Beautiful Blue Sky”) alternate with incomprehensible improvisations. What distinguishes this album from the debut is the maturity which can be heard at every single moment.

Advertisements