TDW_Dodge_and_Burn

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Rock

Po pięciu latach przerwy supergrupa z Nashville powraca z nowym albumem.
Muzyka rockowa o charakterstycznym White’owym brzmieniu, choć słychać też wpływy QOTSA.
Mało urozmaicone, pozbawione innowatorstwa, co najwyżej przyzwoite kompozycje.
Wokale nie wyróżniają się.
Mimo znacznego potencjału instrumenty nie zachwycają.
Niespójny album, poniżej nie tylko możliwości ale i oczekiwań.


Translation by Google Translate:
After five years’ break the supergroup from Nashville returns with a new album.
Rock music of characteristic ‘White’ sound, although you can also hear influences of QOTSA.
Little varied, without innovations, at most decent compositions.
The vocals do not stand out.
Despite the significant potential, the instruments do not impress.
Inconsistent album, below not only the abilities but also the expectations.

Advertisements