John_Grant_-_Grey_Tickles_Black_Pressure_Cover

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Synthpop Indie rock

Nowy album artysty z Kolorado.
Dużo bardziej urozmaicony album, przeważa synthpop i indie rock.
Urozmaicone, nierówne kompozycje.
Dobry, spokojny wokal.
Dobre instrumenty.
Niestety urozmaicenie odbyło się kosztem spójności. A poza tym brakuje bardzo dobrych kompozycji, album rozczarowuje.


Translation by Google Translate:
New album by the artist from Colorado.
Much more varied album than the previous one, prevails synthpop and indie rock.
Varied, uneven compositions.
Good, calm vocals.
Good instruments.
Unfortunately variety took place at the expense of consistency. And besides missing very good compositions, the album disappoints.