John_Newman Revolve_

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Pop

Najnowszy album angielskiego piosenkarza.
Pop.
Mało urozmaicone, przeciętne kompozycje, wiele z nich imituje największy przebój Newmana, “Love Me Again”.
Wokal z charakterystyczną manierą.
Słaba warstwa instrumentalna.
Przeciętny album.


Translation by Google Translate:
English singer’s latest album.
Pop.
Little varied, average compositions, many of them imitates Newman’s biggest hit, “Love Me Again”.
Vocals with a distinctive mannerism.
Poor instrumental layer.
Average album.