joanna newsom divers

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Folk

Po pięciu latach przerwy kalifornijska artystka powróciła z nowym albumem.
Awangardowa muzyka folkowa.
Mało urozmaicone, skomplikowane kompozycje.
Skrajnie wysoki wokal.
Dystyngowane, brzmiące nieco średniowiecznie instrumenty w tym charakterystyczna harfa.
Dziwaczna muzyka, co nie oznacza dobra, zachwyt krytyków niezrozumiały.


Translation by Google Translate:
After a five year break the Californian artist returned with a new album.
Avant-garde folk.
Little varied, complex compositions.
Extremely high vocals.
Refined, sounding somewhat medieval instruments including characteristic harp.
Bizarre music, which does not mean good, critical acclaim ununderstandable.

Advertisements