Jadakiss_Top_5_Dead_or_Alive.jpg

Ogólna ocena: 2,5

Gatunek: Hip-hop

Powrót amerykańskiego rapera po sześciu latach przerwy.
Hip-hop.
Mało urozmaicone, nieoryginalne, kiepskie kompozycje.
Słaby rap.
Prymitywna warstwa instrumentalna.
Gościnnie wystąpiła plejada wschodniego wybrzeża, m.in. Nas, Future, Wiz Khalifa, czy nawet Young Buck z jeszcze do niedawna zwaśnionego G-Unit.
Słaby album.


Translation by Google Translate:
Come back after six-year break.
Hip-hop music.
Little varied, unoriginal, cheesy compositions.
Weak rap.
The primitive instrumental layer.
Featuring stars of east coast, including Nas, Future, Wiz Khalifa, or even Young Buck from until recently dissed G-Unit.
Weak album.

Advertisements