vhol-deeper-than-sky

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Metal

Najnowszy album amerykańskiego zespołu.
Metal.
Urozmaicone, eksperymentalne kompozycje.
Słaby wokal.
Dobre instrumenty.
Z pewnością album ten wyróżnia się, niemniej jednak nie daje powodów do zachwytu.


Translation by Google Translate:
The latest album by the American band.
Metal.
Varied, experimental compositions.
Weak vocals.
Good instruments.
Certainly, this album stands out, however, it does not give cause for delight.

Advertisements