Pusha_T_King_Push_–_Darkest_Before_Dawn_The_Prelude

Pięć najlepszych albumów:

1. Pusha T – King Push – Darkest Before Dawn
To dopiero preludium przyszłorocznego albumu, a już najlepszy album kwartału i jeden z najlepszych albumów hip-hopowych w tym roku. Przyszłoroczny album zapowiada się znakomicie.

2. Protomartyr – The Agent Intellect
Amerykanie nagrali jeden z ciekawszych post-rockowych albumów tego roku.

3. Adele – 25

Na szczęście okazało się, że “25” to nie tylko “Hello”. Brak wielkich przebojów, ale za to równa dobra płyta z ciekawymi kompozycjami.

4. Autre Ne Veut – Age of Transparency
Ten intrygujący album pokazuje jak wielki potencjał ma eksperymentalne podejście w R&B.

5. King Gizzard & The Lizard Wizard – Paper Mâché Dream Balloon
Lekka, miła muzyka z gorącego Melbourne.

Tuż za najlepszą piątką znalazł się indie rockowy album Promised Land Sound . W ostatnich trzech miesiącach roiło się od dobrych albumów nagranych przez artystów od których oczekujemy jednak więcej niż „porządnej” muzyki: Fuzz , John Grant, Grimes , Arca nie sprostali oczekiwaniom.

Z albumów hip-hopowych warto zwrócić uwagę również na The Documentary 2 od The Game i When It’s Dark Out od G-Eazy.

Poza Adele i do pewnego stopnia Janet Jackson popowi artyści ( John Newman, One Direction ) nie wykroczyli ponad przeciętność. Przeciętny album wydał również Coldplay.

Translation by Google Translate:
1. Pusha T – King Push – Darkest Before Dawn
This is just the prelude to next year’s album, and already the best album of the quarter and one of the best hip-hop records of this year. Next year seems promising.

2. Protomartyr – The Agent Intellect
The Americans recorded one of the most interesting post-rock albums of the year.

3. Adele – 25
Fortunately, it turned out that the “25” is not just “Hello”. No big hits, but it even, good album with interesting compositions.

4. Autre Ne Veut – Age of Transparency
This intriguing album shows how much of potential is in experimental approach to R&B.

5. King Gizzard & the Lizard Wizard – Paper Mache Dream Balloon
Light, nice music from the hot Melbourne.

Just behind the top five was indie rock album by Promised Land Sound. Last three months were full of good albums recorded by artists from whom we expect, however, more than ‘decent’ music: Fuzz, John Grant, Grimes, Arca did not meet the expectations.

Among hip-hop albums worth noting also The Documentary 2 of The Game and When It’s Dark Out of G-Eazy.

Apart from Adele and to some extent Janet Jackson the pop artists (Justin Bieber, Ellie Goulding, John Newman, One Direction) did not manage to rise above mediocrity. The average album was also released by Coldplay.

Advertisements