the icarus line all things under heaven

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Post-hardcore Eksperymentalna

Najnowszy album amerykańskiego zespołu.
Muzyka eksperymentalna na bazie post-hardcore.
Urozmaicone, długie kompozycje.
Dobry wokal.
Dobre, ciężkie instrumenty.
Całość przytłacza pesymizmem. Bardzo dobra muzyka, ale powielona jest typowa wada koncept albumów – przerost formy nad treścią.


Translation by Google Translate:
The latest album by the American band.
Experimental music based on post-hardcore.
Varied, long compositions.
Good vocals.
Good, heavy instruments.
The whole is overwhelming pessimist. Very good music, but duplicated is typical flaw of concept albums – the triumph of form over substance.

Advertisements