Rachel_Platten_-_Wildfire_(Official_Album_Cover).png

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Pop

Najnowszy album amerykańskiej piosenkarki.
Pop.
Dobre, przestrzenne, nieoryginalne kompozycje.
Dobry, nieoryginalny wokal.
Przyzwoita produkcja.
To nie jest album, który przynosi coś nowego, ale to co znane podaje w bardzo zręczny sposób.


Translation by Google Translate:
American singer’s latest album.
Pop.
Good, spacious, unoriginal compositions.
Good, unoriginal vocals.
Decent production.
This is not an album that brings something new, but what is known is brought in a very good way.

Advertisements