SAVAGES--ADORE-LIFE

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Post-rock Indie

Nowy album zespołu z Londynu.
Oryginalne, urozmaicone kompozycje. Muzyki tej nie da się jednoznacznie zaklasyfikować. Artystki czerpią z post-rocka i indie, ale jest to tylko niewielki wycinek tego koncept albumu.
Dobry, czysty wokal.
Dobre instrumenty.
Lepsze i gorsze momenty, ale album jako całość z pewnością wyróżnia się pozytywnie. W głowie pozostanie fraza “Is it human to adore life?”.


Translation by Google Translate:
The new album by the band from London.
Original, varied compositions. This music can not be clearly classified. The artists draw from post-rock and indie, but this is only a small part of this concept album.
Good, clean vocals.
Good instruments.
Better and worse moments, but the album as a whole certainly stands out positively. In your head will remain the phrase “Is it human to adore life?”.

Advertisements