SIA Thisisacting_albumcover.png

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Pop

Nowy album australijskiej piosenkarki.
Pop.
Bardzo urozmaicone, mocne, dobre kompozycje.
Bardzo dobry, charakterystyczny wokal.
Dobra warstwa instrumentalna.
Sia zrywa z wizerunkiem mainstreamowej pop gwiazdy z ostatnich albumów i bezkompromisowo pokazuje szerokie spektrum możliwości – absolutnie na plus. She’s alive.


Translation by Google Translate:
The new album of the Australian singer.
Pop.
Very varied, powerful, good compositions.
Very good, distinctive vocals.
A good instrumental layer.
Sia breaks with the image of mainstream pop star from the last albums and uncompromisingly demonstrates the wide spectrum of skills – totally a plus. She’s alive.

Advertisements