Iii_-_Miike_Snow_(Front_Cover)

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Indie pop

Nowy album szwedzkiego zespołu.
Indie pop.
Mało urozmaicone, przeciętne kompozycje.
Wokal i instrumenty nie wyróżniają się.
Gościnnie wystąpiła Charlie XCX.
Przeciętny album bez wpadek.


Translation by Google Translate:
The new album by the Swedish band.
Indie pop.
Little varied, average compositions.
Vocals and instruments do not stand out.
Guest-starring Charlie XCX.
The average album without mishaps.

Advertisements