2 chainz ColleGroveCover.jpg

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Hip-hop

“ColleGrove” miał być zapisem kolaboracji Lila Wayne i 2 Chainz, jednak z powodu konfliktu między wytwórniami album przypisano temu ostatniemu. Niemniej jednak Wayne pojawia się na większości utworów.
Mainstreamowy hip-hop.
Przeciętne, mało urozmaicone kompozycje.
Przeciętny rap, przeciętna warstwa instrumentalna.
Przeciętny album.


Translation by Google Translate:
“ColleGrove” was supposed to be a record of collaboration between Lil Wayne & 2 Chainz, but because of the conflict between the music labels it was assigned to the latter. However, Wayne appears in most of the songs.
Mainstream hip-hop.
Average, little varied compositions.
Average rap, average instrumental layer.
The average album.

Advertisements