Ty_Segall's_Emotional_Mugger

1. Ty Segall – Emotional Mugger
Po rocznej przerwie Ty Segall powrócił w bardzo dobrym stylu. Najlepszy album solowy w karierze i najlepszy album ostatnich trzech miesięcy.

2. Suede – Night Thoughts
Wreszcie bardzo dobry, bardzo brytyjski album. Muzycy udowadniają, że alternatywny rock i brit rock nie oznacza nudy i wsteczności.

3. Sia – This is Acting
Artystka zdecydowała się zaryzykować – “This is Acting” to poważny kandydat na album roku w popie.

4. David Bowie – Blackstar
“Blackstar” to nie tylko wzruszające pożegnanie, ale również bardzo dobry muzycznie album.

5. Kendrick Lamar – untitled unmastered
Autor najlepszego albumu zeszłego roku wydał niewydane utwory – bardzo dobre.

Pozytywnie zaskoczyły również artystki z Wielkiej Brytanii – Savages ze swoim mrocznym albumem, oraz Anna Meredith – najlepszy debiut ostatniego kwartału. Bardzo dobry album przybył także z Finlandii – K-X-P znakomicie odnajduje się w muzyce progresywnej.

Trzy bardzo oczekiwane albumy (Rihanna, Kanye West, Iggy Pop) nie wykroczyły daleko poza przeciętność. Rozczarował fatalny debiut Hinds oraz słaby album od Macklemore & Ryan Lewis.

Translation by Google Translate:
1. Ty Segall – Emotional Mugger
After a one year break Ty Segall returned in very good style. The best solo album of his career and best album of the last three months.

2. Suede – Night Thoughts
Finally, very good and at he same time very British album. Musicians prove that alternative rock and Brit rock does not mean boredom and retrograde.

3. Sia – This Is Acting
The singer decided to take a ris – “This is Acting” is a serious contender for album of the year in pop.

4. David Bowie – Blackstar
“Blackstar” is not only a touching farewell, but also a very good album musically.

5. Kendrick Lamar – untitled unmastered
Author of the best album of last year released unreleased songs – very good ones.

Positively surprised the female artists from the UK – Savages with their dark music, and Anna Meredith – the best debut of the first quarter. Very good album came also from Finland – K-X-P is very good at progressive music.

Three highly anticipated albums (Rihanna, Kanye West, Iggy Pop) do not have gone far beyond mediocrity. Disappointment came from disastrous debut by Hinds and weak album of Macklemore & Ryan Lewis.