ASAP_Ferg_Always_Strive_and_Prosper

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Hip-hop

Nowy album rapera z NY.
Hip-hop.
Mało urozmaicone, nieoryginalne, krótkie kompozycje.
Przeciętny rap.
Warstwa instrumentalna nie wyróżnia się.
Gościnnie wystąpili m.in. Chris Brown, Big Sean czy Future.
Przeciętny album.


Translation by Google Translate:
New album by the rapper from NY.
Hip-hop.
Little varied, unoriginal, short compositions.
The average rap.
Instrumental layer does not stand out.
Guest starring, among others, Chris Brown, Big Sean and Future.
The average album.

Advertisements