OSTR_-_Zycie_po_smierci_-_cover_pix1500

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Hip-hop

Najnowszy album rapera z Łodzi.
Hip-hop.
Album jest zapisem walki z chorobą. Album powiela typową wadę wydawnictw o chorobie – przesadzony patos.
Kiepskie kompozycje.
Przeciętny rap z kilkoma dobrymi momentami. Kiedyś jeden z najlepszych głosów w polskim rapie, dziś coraz mniej melodyjny i coraz bardziej drewniany.
Urozmaicona warstwa instrumentalna jest najlepszym elementem albumu.
Album wywołał wiele entuzjazmu, niestety całkowicie nieuzasadnionego.


Translation by Google Translate:
The latest album from rapper from Lodz.
Hip-hop.
The album is a record of fighting the disease. The album reproduces the typical drawback of records about the disease – exaggerated pathos.
Poor compositions.
The average rap with some good moments. Once one of the best voices in Polish rap, today less and less melodic.
Varied instrumental layer is the best part of the album.
The album caused a lot of enthusiasm, unfortunately, completely unjustified.

Advertisements