Paul Simon Stranger_to_Stranger_cover

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Folk

Najnowszy album amerykańskiego artysty.
Folk rock.
Urozmaicone, dobre kompozycje.
Dobry wokal.
Dobre, bardzo urozmaicone instrumenty.
Dobry, dopracowany album.


Translation by Google Translate:
The latest album of the American artist.
Folk rock.
Varied, good compositions.
Good vocals.
Good, very varied instruments.
Good album.

Advertisements