Erika_12JKT EPS_r3

Ogólna ocena: 5

Gatunek: Indie

Najnowszy album artystki z NY.
Indie.
Bardzo dobre, oryginalne, krótkie, urozmaicone kompozycje.
Dobry, przejmujący wokal.
Dobre instrumenty.
Bardzo dobry album, miło usłyszeć silne, kobiece indie.


Translation by Google Translate:
The latest album of the artist from NY.
India.
Very good, original, short, varied compositions.
Good, poignant vocals.
Good instruments.
Very good album, it’s nice to hear a strong, feminine indie.

Advertisements