a-day-to-remember-bad_vibrations

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Pop punk Hardcore

Najnowszy album zespołu z Florydy.
Połączenie metalcore i pop punka.
Nieoryginalne, niewyróżniające się kompozycje. Fatalny początek, potem trochę lepiej.
Przeciętne wokale i instrumenty.
Przeciętny album.


Translation by Google Translate:
The latest album of the band from Florida.
The combination of metalcore and pop punk.
Aftermarket unremarkable compositions. A terrible beginning, then a little better.
Average vocals and instruments.
The average album.

Advertisements