angel-olsen-my_woman_front_cover

Ogólna ocena: 4,5.jpg

Gatunek: Indie rock Psychodelia

Najnowszy album amerykańskiej artystki.
Olsen odeszła od folku w stronę zanurzonego w psychodelii indie rocka.
Album otwierają krótkie, ostre piosenki. W drugiej połowie spokojne, długie kompozycje. Wszystkie na dobrym poziomie.
Dobry wokal o szerokich możliwościach.
Dobre instrumenty.
Kolejny dobry album Olsen, który otwiera wrześniową ofensywę wydawnictwa Jagjaguwar (pojawią się jeszcze wydawnictwa Bon Iver i Preoccupations, czyli Viet Cong po zmianie nazwy).
Fraza “Shut up, kiss me, hold me tight” z pewnością jest jednym z najbardziej zapadających w pamięć tekstów tego roku.


Translation by Google Translate:
The latest album by the American artist.
Olsen moved away from folk toward indie rock immersed in psychedelic.
The album is opened by short, sharp songs. In the second half quiet, long compositions. All at a good level.
Good vocals with great capabilities.
Good instruments.
Another good album by Olsen, who opens the September offensive of Jagjaguwar label (there will be albums by Bon Iver and Preoccupations – Viet Cong after the name change).
The phrase “Shut up, kiss me, hold me tight” is certainly one of the most memorable lyrics of this year.

Advertisements