wilco Schmilco_.jpg

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Folk

Dziesiąty album zespołu z Chicago.
Folk rock.
Lekkie, leniwe, mało urozmaicone kompozycje.
Wokale i instrumenty nie wyróżniają się.
Równy album, w porównaniu do zeszłorocznego “Star Wars” nie ma nudy.


Translation by Google Translate:
The tenth album of the band from Chicago.
Folk rock.
Light, lazy, little varied compositions.
The vocals and instruments do not stand out.
Even album, compared to last year’s “Star Wars” there is no boredom.

Advertisements