alunageorge-_-_i_remember

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Elektroniczna R&B

Najnowszy album londyńskiego duetu.
Muzyka elektroniczna.
Przeciętne, urozmaicone kompozycje.
Nieprzekonujący, przeciętny, zagubiony wokal.
Nie wyróżnia się również warstwa instrumentalna.
Przeciętny album, wiele tu udawania, a mało pomysłów. Pamiętam dobry debiut.


Translation by Google Translate:
The latest album of the London-based duo.
Electronic music.
Average, varied compositions.
Unconvincing, average, lost vocals.
Instrumental also does not stand out.
The average album, a lot of pretending, and few ideas. I remember a good debut.

Advertisements