mykki-blanco-mykki

Ogólna ocena: 5.jpg

Gatunek: Hip-hop

Rok po ujawnieniu, iż jest nosicielem wirusa HIV, amerykański artysta wydał debiutancki longplay.
Hip-hop.
Bardzo dobre, urozmaicone, oryginalne kompozycje.
Bardzo dobre teksty. Dużo narkotyków i seksu, które próbują zagłuszyć samotność i potrzebę miłości (“Cause the plug don’t love me like you, the drugs don’t love me like you, the club don’t love me”).
Dobry, charakterystyczny rap.
Znakomita warstwa instrumentalna.
Bardzo dobry debiut, jedno z najważniejszych wydawnictw tego roku, jedna z najlepszych piosenek roku (“Highschool Never Ends “) i prawdopodobnie debiut roku.


Translation by Google Translate:
One year after he revealed that he is HIV positive, an American artist released his debut LP.
Hip-hop.
Very good, varied and original compositions.
Very good lyrics. A lot of drugs and sex, which are trying to drown out the loneliness and the need for love (‘Cause the plug do not love me like you, the drugs do not love me like you, the club do not love me’).
Good, distinctive rap.
Excellent instrumental layer.
Very good debut, one of the most important records of the year, one of the best songs of the year (‘Highschool Never Ends’) and probably debut of the year.

Advertisements