michael-kiwanuka-love-hate

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Soul

Najnowszy album artysty z Londynu.
Soul w klasycznym wydaniu.
Długie, rozbudowane kompozycje.
Dobry, mocny wokal.
Dobra warstwa instrumentalna.
Mimo, iż brak tu nowatorstwa i muzyka opiera się na znanych brzmieniach, to doskonałe wyczucie sprawia, iż całość nie brzmi sztucznie.


Translation by Google Translate:
The latest album of the artist from London.
Soul of the classic kind.
Long, complex compositions.
Good, strong vocals.
A good instrumental layer.
Although there is a lack of innovation here and the music is based on the well-known sounds, the great feeling of the artist makes it possible that a whole does not sound artificially.

Advertisements