Solange -_A_Seat_at_the_Table.png

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Soul

Osiem lat minęło od kiedy mniej znana z sióstr Knowles wydała poprzedni album.
Soul.
Dobre, urozmaicone kompozycje utrzymane w delikatnym klimacie.
Dobry, swobodny wokal.
Ciekawa, niebanalna warstwa instrumentalna.
Gościnnie wystąpili m.in. Sampha, Lil Wayne i Kelly Rowland.
Spójny, dobry, dojrzały album.


Translation by Google Translate:
Eight years have passed since the less known of the Knowles sisters released the previous album.
Soul.
Good, varied compositions kept in a delicate climate.
Good, free, lax vocals.
Interesting, original instrumental layer.
Guest starring, among others, Sampha, Lil Wayne and Kelly Rowland.
Consistent, good, mature album.

Advertisements