mykki-blanco-mykki

1. Mykki Blanco – Mykki
Niezwykle bezpośredni debiutancki album amerykańskiego rapera jest z pewnością ważnym wydarzeniem w historii hip-hopu.

2. Frank Ocean – Endless
To Frank Ocean miał wydać najlepszy album roku. Visual album okazał się dużo ciekawszy niż właściwy studyjny album Blonde. Ocean nie sprostał wygórowanym oczekiwaniom.

3. Ian William Craig – Centres
Ambient zdobywa coraz większą popularność, co nie zawsze łączy się z artystycznym poziomem. „Centres” wybija się na tym tle.

4. Angel Olsen – My Woman
Artystka pokazała, iż radzi sobie bardzo dobrze zarówno z ostrymi jak i spokojnymi piosenkami.

5. Danny Brown – Atrocity Exhibition
Kolejny hip-hopowy album w zestawieniu i po raz kolejny kluczem do sukcesu były eksperymenty.

Tuż za pierwszą piątką znaleźli się Every Time I Die i Bon Iver.

Wśród najlepszych albumów ostatniego kwartału znalazły się wyłącznie albumy z Ameryki Północnej. Najlepszymi brytyjskimi albumami były klasycznie soulowy, a jednocześnie niewtórny Love & Hate od Michaela Kiwanuka oraz indietronica od niezawodnych Metronomy.

Rozczarowały przeciętne albumy uznanych twórców. Nick Cave & The Bad Seeds wydali nudny album, który zyskał mimo to uznanie wielu krytyków. O ile powoli przestają zaskakiwać kiepskie albumy Snoop Dogg, o tyle bylejakość albumu Die Antwoord smuci.

Translation by Google Translate:
1. Mykki Blanco – Mykki
Extremely direct debut album of the American rapper is certainly an important event in the history of hip-hop.

2. Frank Ocean – Endless
Frank Ocean was supposed to deliver the best album of the year. Visual album was much more interesting than the proper studio album “Blonde.” Anyway Ocean did not live up to high expectations.

3. Ian William Craig – Centres
Ambient is becoming more and more popular, which is not always connected with an artistic level. “Centres” clearly stands out.

4. Angel Olsen – My Woman
She showed that she copes very well with both sharp and calm songs.

5. Danny Brown – Atrocity Exhibition
Another hip-hop album in the rank, and once again the key to success were experiments.

Just outside the top five were Every Time I Die and Bon Iver.

Among the best albums of the last quarter there were only albums released by artists from North America. The best British albums were classically and at the same time not retrograde soul record “Love & Hate” from Michael Kiwanuka and indietronica of Metronomy.

Disappointments came from renowned artists. Nick Cave & The Bad Seeds released boring album, which gained despite this recognition of many critics. While bad albums from Snoop Dogg slowly cease to surprise, so much mediocrity from Die Antwoord saddens.

Advertisements