Common Black_America_Again.jpg

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Hip-hop

Nowy album amerykańskiego rapera.
Hip-hop.
Urozmaicone, przeciętne kompozycje.
Przyzwoity rap.
Nierówna warstwa instrumentalna, czasami popadająca w kicz.
Gościnnie wystąpili m.in. Bilal, John Legend, BJ The Chicago Kid, a nawet legendarny Stevie Wonder.
Brakuje spójności i dobrych utworów. Mimo to album zyskał uznanie krytyków.


Translation by Google Translate:
New album of the American rapper.
Hip-hop.
Varied, the average compositions.
Decent rap.
Uneven instrumental layer, sometimes falling into kitsch.
Guest starring, among others, Bilal, John Legend, BJ The Chicago Kid, and even the legendary Stevie Wonder.
There is a lack of consistency and good songs. Despite this, the album gained critical acclaim.

Advertisements