sting-57th9thalbumcover

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Rock

Najnowszy album legendarnego muzyka.
Rock.
Urozmaicone, przyzwoite kompozycje. Można odnaleźć brzmienia zarówno Stinga z The Police jak i tego z ostatnich albumów.
Wokal o charakterystycznej barwie.
Przyzwoite instrumenty.
Przyzwoity album. Niestety kompozycje nie dają choćby jednego powodu do zachwytu.


Translation by Google Translate:
The latest album of the legendary musician.
Rock.
Varied, decent compositions. You can find both sound of Sting of The Police as well as Sting from the recent albums.
Vocals with a unique color.
Decent instruments.
Decent album. Unfortunately, the compositions do not give even a single reason to delight.

Advertisements