justice_-_woman_artwork

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Elektroniczna

Nowy album francuskiego duetu.
Muzyka elektroniczna.
Album zaczyna się od kilku ciekawych utworów, niestety potem jest już gorzej.
Miło usłyszeć ponownie niepowtarzalne brzmienie duetu, ale ciężko nie zauważyć, że w porównaniu z poprzednimi albumami brakuje tu nowych, dobrych pomysłów. Jest podróż w kosmos, jest muzyka klasyczna, jest heavy metal, ale niestety wydaje się, że są to jedynie środki mające odwrócić uwagę od faktu, iż Justice nie miało pomysłu na album jako całość.


Translation by Google Translate:
The new album by the French duo.
Electronic music.
The album begins with some interesting tracks, but then it’s getting worse.
It’s nice to hear again a unique sound of the duo, but it’s hard not to notice that in comparison with previous albums, there is a lack of new, good ideas. There is a journey into space, classical music, heavy metal, but unfortunately it seems that these are the only measures designed to divert attention from the fact that Justice had no idea for the album as a whole.

Advertisements