kult-wstyd

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Crossover

Najnowszy album polskiego zespołu.
Charakterystyczna muzyka łącząca wiele gatunków.
Przyzwoite kompozycje.
Charakterystyczny wokal.
Dobre instrumenty.
W tekstach muzycy poruszają aktualne kwestie pokoleniowe: rozpowszechnienie internetu, nowe zjawiska społeczne (“Pójdę z moją dziewczyną na nowego Tarantino, z chłopakiem się postaram na Almodovara”), podział polityczny społeczeństwa. Dostaje się zarówno nowej władzy (“Idą poprzez miasta, idą poprzez wsie, idą ku przepaści by skończyć na dnie”), jak i poprzednim skompromitowanym elitom (“tak wiele czasu dumni przy władzy, czemu jesteśmy dziś nadzy”). Krytykują poprawność polityczną (“To To nie jest zbrodnia, że mówić to co zechce mogę gdy ktokolwiek słuchać mnie chce”), ale jednocześnie podkreślają: “Znaj umiar, umiar znaj, I tylko o to mogę Cię prosić”.
Nie jest to album wyjątkowy, ale z pewnością ważny głos w polskiej muzyce.


Translation by Google Translate:
The latest album of the Polish band.
The characteristic music, that combines many genres.
Decent compositions.
Characteristic vocals.
Good instruments.
In the lyrics musicians touch upon current generational issues: prevalence of the internet, new social phenomena (“I’ll go with my girlfriend for a new Tarantino, with boyfriend to Almodovar”), the political division of society. Critisised are both the new government (“They go through the city, going through the villages, they go to the abyss to finish at the bottom”), as well as the previous discredited elites (“so much time proud in power, why today we are naked”). They criticize political correctness (“It’s not a crime, to say what I want when anyone wants to listen to me”), but at the same time emphasize: “Know moderation, moderation Know, Its one I can ask you.”
This is not a unique album, but certainly an important voice in the Polish music.

Advertisements