st-lenox-ten-hymns-from-my-american-gothic

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Indie pop

Najnowszy album projektu dowodzonego przez Andrew Choi.
Art pop.
Wokal o irytującej barwie.
Nietypowa, ale nieprzekonująca warstwa instrumentalna.
Ten album to przede wszystkim gawędziarstwo, muzycznie niestety kiepsko.


Translation by Google Translate:
The latest album of the project led by Andrew Choi.
Art pop.
Vocal of annoying color.
Unusual, but unconvincing instrumental layer.
This album is primarily a storytelling, musically unfortunately it is weak.

Advertisements