frank-iero-and-the-patience-parachutes

Ogólna ocena: 35

Gatunek: Punk

Najnowszy album solowego projektu gitarzysty My Chemical Romance.
Punk.
Album zaczyna się od szalonych kompozycji z połamaną rytmiką, później jest już bardziej przwidywalnie.
Porządny wokal.
Solidne instrumenty.
Czegoś zabrakło. Typowy przykład albumu, który nie jest ani zły ani dobry.


Translation by Google Translate:
The latest album by the solo project of guitarist of My Chemical Romance.
Punk.
The album begins with crazy composition of broken rhythm, later it is more predicatble.
Decent vocals.
Solid instruments.
There is something missing. A typical example of an album that is neither bad nor good.

Advertisements