john k samson winter wheat.jpg

Ogólna ocena: 45

Gatunek: Folk Indie

Nowy album kanadyjskiego muzyka.
Indie folk.
Urozmaicone, dobre kompozycje.
Dobry, nieoryginalny wokal.
Porządne instrumenty.
Dobry, przyjemny album.


Translation by Google Translate:
New album of the Canadian musician.
Indie folk.
Varied, good compositions.
Good, unoriginal vocals.
Decent instruments.
Good, pleasant album.

Advertisements