sohn-rennen

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Elektroniczna R&B

Najnowszy album angielskiego artysty.
Elektronika z R&B.
Dobre, niezbyt urozmaicone kompozycje.
Przyzwoity, nieoryginalny wokal.
Dobra elektronika.
Dobry album, ale zabrakło urozmaicenia. Wykorzystanie R&B jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych trendów w muzyce elektonicznej. Do tego prądu Sohn nie dodaje zbyt wiele.


Translation by Google Translate:
English artist’s latest album.
Electronics with R&B.
Good, not very varied compositions.
Decent, non-original vocals.
Good electronics.
Good album, but lacked variety. Use of R&B is one of the most popular trends in Electronic music. Sohn does not add much to this strand.

Advertisements