Elbow - Little_Fictions

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Art rock

Najnowszy album angielskiego zespołu.
Art rock.
Przyzwoite, choć niezbyt interesujące kompozycje.
Przeciętny, nieoryginalny wokal.
Dobra warstwa instrumentalna.
Niezły i niedobry album jednocześnie.


Translation by Google Translate:
The latest album of the English band.
Art rock.
Decent, but not very interesting compositions.
Average, non-original vocals.
Good instrumental layer.
Not bad and not good album at the same time.

Advertisements