Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Eksperymentalna

Nowy album islandzkiej artystki.
Muzyka eksperymentalna.
Oryginalne, dobre kompozycje.
Znakomity wokal.
W warstwie instrumentalnej Björk po raz kolejny wsparł Arca. Z jednej strony flety przynoszą dużo słońca, z drugiej strony Arca przynosi dużo ciężkości i ciemności. O smutnym wydźwięku całego albumu decyduje wokal.
Znakiem rozpoznawczym tego albumu są flety. Niestety ich wykorzystanie jest dość chaotyczne i niezbyt udane. Jeden ze słabszych albumów genialnej artystki.


Translation by Google Translate:
New album by an Icelandic artist.
Experimental music.
Original, good compositions.
Excellent vocals.
In the instrumental layer Björk was once again supported by Arca. On the one hand flutes bring a lot of sunshine, on the other hand Arca brings a lot of heaviness and darkness. Ultimately, the sad sound of the whole album is due to the vocal.
The most characteristic thing for this album is flutes. Unfortunately their use is quite chaotic and not very successful. One of the genius artist’s weaker albums.

Advertisements