Ogólna ocena: 4

Gatunek: Art rock Indie

Pięć lat po bardzo dobrym “Shields” zespół z Brooklynu wydał nowy album w kojarzonym z hip-hopem wydawnictwie RCA.
Muzyka łącząca indie i art rock.
Dobre, urozmaicone kompozycje.
Dobry, wysoki wokal.
Bardzo dobra warstwa instrumentalna.
Dobry album.


Translation by Google Translate:
Five years after the very good “Shields”, the band from Brooklyn released a new album in the hip-hop RCA.
Music combining indie and art rock.
Good, varied compositions.
Good, high vocal.
Very good instrumental layer.
A good album.

Advertisements