Ogólna ocena: 3

Gatunek: Hip-hop

Pierwszy od czterech lat album legendarnego rapera.
Mainstreamowy hip-hop.
Z jednej strony zaskakują polityczne, antyrasistowskie teksty, z drugiej strony muzycznie raper nie proponuje niczego nowego. Eminem miota się bez określonego kierunku o czym świadczą choćby przypadkowo wplatane fragmenty przebojów takich jak “I Love Rock ‘n’ Roll” czy “Zombie”.
Charakterystyczny rap.
Gościnnie wystąpili m.in. Beyonce, Ed Sheeran oraz Pink.
Dziwny, chaotyczny, niespójny album. Wygląda na to, że raper nie miał muzycznie nic do powiedzenia i chciał zaskoczyć tekstami, które jednak ostatecznie brzmią nieprzekonująco.


Translation by Google Translate:
The legendary rapper’s first album in four years.
Mainstream hip-hop.
On the one hand, the political, anti-racist lyrics are surprising, on the other hand musically the rapper does not offer anything new. Eminem flounders without a specific direction, as evidenced by even accidentally woven fragments of hits such as “I Love Rock ‘n’ Roll” or “Zombie”.
Characteristic rap.
Guest performers Beyonce, Ed Sheeran and Pink.
Weird, chaotic, inconsistent album. It seems that the rapper had nothing to say musically and he wanted to surprise with the lyrics, which, however, ultimately sound unconvincing.

Advertisements